Network 3664108 1280

Helium мрежата – допирна точка между блокчейн и IoT

Helium мрежа е безжична LPWAN (Low Power Wide Area Network) мрежа, базирана на блокчейн технологията, която е специално разработена за Internet of Things (IoT) устройства. Тя предоставя инфраструктура и услуги, които свързват IoT устройствата с интернет, като осигурява по-дълъг обхват на комуникация, ниска консумация на енергия и ниски разходи.

Helium мрежата използва собствена криптовалута, наречена HNT (Helium Network Token), която се използва за стимулиране на участниците в мрежата да предоставят покритие и да осигуряват услуги за IoT устройствата. Вместо да се ползват традиционни оператори на мобилни мрежи, Helium мрежата се основава на концепцията на „родител-дете“ (parent-child), където IoT устройствата (детето) комуникират чрез възелите (родителите) в мрежата, които осигуряват покритие и препредават данните.

Ето някои от ключовите аспекти на Helium мрежата, които я правят допирна точка между блокчейн и IoT:

  1. Децентрализация: Helium мрежата се основава на блокчейн технологията и използва консенсусния механизъм на Proof-of-Coverage (PoC), който гарантира децентрализираност и надеждност. Участниците в мрежата, предоставяйки покритие и услуги, получават HNT токени като възнаграждение.
  2. Ниски разходи и енергийна ефективност: Helium мрежата използва LoRaWAN (Low Power Wide Area Network) технология, която е оптимизирана за IoT устройствата с ниска консумация на енергия. Това позволява на IoT устройствата да работят с по-дълъг живот на батерията и ниски разходи за свързаност.
  3. Глобално покритие: Съществуващите участници в Helium мрежата осигуряват покритие в различни региони по света. Благодарение на децентрализирания модел, мрежата може да се разраства и да предлага глобално покритие за IoT устройствата.
  4. Интеграция с блокчейн: Блокчейн технологията, използвана в Helium мрежата, позволява на устройствата и участниците в мрежата да си взаимодействат и обменят данни по сигурен и прозрачен начин. Транзакциите и операциите в мрежата се записват в блокчейна, което осигурява доказуема сигурност и надеждност.

Helium мрежата е стабилна и надеждна инфраструктура за свързване на IoT устройствата и събиране на данни. Като допирна точка между блокчейн и IoT, тя предлага децентрализиран модел, ефективност в консумацията на енергия и ниски разходи за свързаност, което я прави интересна алтернатива за IoT приложения в различни сфери като сензорен мониторинг, управление на инфраструктура, облачни услуги и други.

Сподели: