Binance Research

Binance Research: Устойчивост и растеж на крипто пазара към края на 2023 г.

Въпреки предизвикателствата през първото полугодие на годината, вследствие на регулаторния контрол, макроикономическите и общите икономически сътресения в световен мащаб, днес крипто пазарът навлиза в нов етап, демонстрирайки устойчивост и обещаващ растеж. Това сочат данни от проучване на Binance, водещата глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи в света. Спадът през 2023 г. не попречи на пазара да покаже стабилност с устойчив темп на сделки и инвестиции – до известна степен в резултат на блокчейн игрите и секторът на инфраструктурата. 

Стабилизиране на финансирането след пазарните пикове:

Периодът между 2021 г. и началото на 2022 г. се характеризира с експоненциален ръст на общото финансиране, като през април 2022 г. достигна връх от 6,8 млрд. щатски долара, или ръст от 361.8%, в сравнение с януари 2021 г. Третото тримесечие на изминалата година отчете значителен спад до 2,4 млрд. щ.д. От този момент нататък обаче нивата на финансиране се стабилизират, което е индикатор за устойчив интерес на инвеститорите и растеж. До голяма степен именно инфраструктурните проекти и блокчейн игрите движат този ръст. През последните четири тримесечия инфраструктурните проекти са водещи по финансиране, като общият им обем постоянно нараства – от 26% през Q4 на 2022 г. до 44% през Q3 на 2023 г. С увеличаването на дела на традиционните рискови фондове до 45% от началото на годината, разликата между традиционните и Web3 инвеститори постепенно намалява.

,,Блокчейн екосистемата премина през известни предизвикателства, които обаче спомогнаха за задържането на сериозните играчи на пазара. В момента той е значително по-уравновесен и зрял, и демонстрира признаци на стабилизиране и устойчив ръст. Разбира се, за да задържим тези нива, е необходимо да продължим да работим и в посока прозрачност и сигурност“, коментира Веселин Георгиев, Country Manager на Binance за България. 

Началното финансиране остава водещо:

Над 30% от инвестициите в блокчейн пространството се отнасят до начално финансиране (т.нар. seed funding). Въпреки известните колебания и спада при общия обем сделки, seed-funded проектите отчитат увеличение, като интересът към тях се насочва основно към неизпитани технологии – тенденция в резултат на нарастващия проактивен подход към иновациите и тяхната инвестиционна перспектива. Така началното финансиране продължава да заема най-голям дял от всички инвестиционни сделки, като през последното тримесечие съставлява общо 47.9% от тях. Тази инвестиционна фаза се характеризира с известен риск, поради неутвърдените във времето проекти и потребителски бази. За инвеститорите обаче това е възможност за разпределянето му в няколко проекта. 

Водещи по финансиране сектори:

Геймингът, плащанията и борсите (децентрализирани и централизирани) са трите най-финансирани през 2023 г. категории. Най-голям брой сключени сделки се отчитат в сектора на блокчейн игрите, който обаче се характеризира с най-ниската средна инвестиция – 7,42 млн. щ.д. Инвестиционните суми остават значително консервативни, основно поради ранният етап на развитие на Web3 игрите. Тази динамика показва, че пазарът е стабилен, но конкурентен, което е сигнал за потенциални възможности за стратегически инвестиции. Въпреки значително по-малкият брой сделки – общо 10, категорията на доходността отчете най-високото средно финансиране. Ръстът е основно в резултат на финансиране в размер на 300 млн. щ.д. от централизирана компания за управление на активи. 

Фондове за рисков капитал:

Въпреки че броят на уникалните инвеститори намалява на тримесечна база, спадът се забави до 5,9% през последното тримесечие. Binance Labs е сред водещите инвеститори, като инвестира независимо в няколко проекта, включително в гейминг сферата. Binance Labs, която се фокусира върху инвестирането и подкрепата на блокчейн проекти на ранен етап, заема водеща позиция с най-висок брой сделки – общо 23 през последните две тримесечия, въпреки трудните пазарни условия. Отчита се известно отдръпване от другите основни инвеститори на пазара, което може да се дължи на идеята им за по-селектирани сделки в бъдеще. 

Независимо тенденцията за намаляващ брой сделки, традиционните рискови фондове продължават да инвестират в индустрията. Проектите, свързани с инфраструктурата от Ниво 1 и 2 (Layer 1 и Layer 2), изглежда са най-предпочитани от традиционните рискови фондове, следвани от проектите в областта на финансовите услуги и гейминга. Интересът към NFT проекти (незаменими токени) отчита спад, като делът на сделките е намалял от 11,4% през четвъртото тримесечие на 2022 г. до 4,6% през третото тримесечие на 2023 г. Въпреки това интересът към tools related projects се е увеличил значително, като делът е нараснал от 4% в четвъртото тримесечие на 2022 г. до 14,9% през третото тримесечие на 2023 г.

Сподели: