Bitcoin Gb4c283722 1280

Рискове и възвръщаемост от имплементирането на криптовалутите като разплащателен метод в онлайн магазините

През последните години криптовалутите оказаха значително влияние върху глобалния финансов пейзаж, като ефектът им върху света на електронната търговия също не може да бъде пренебрегнат. 

Да вземем например модерни и иновативни онлайн магазини като хипермаркет Sorbe.bg, чийто стремеж е винаги да се усъвършенстват и да разчитат на най-иновативни технологии. 

Какви биха били потенциалните рискове и предимства, ако една подобна стопанска единица реши да възприеме разплащателния метод? 

Ползи от имплементирането на криптовалута като разплащателен метод в онлайн магазин

Криптовалутите със сигурност са финансова иновация, от която редица платформи за електронната търговия се възползват, а като главни причини можем да посочим следните особености.

Разширена клиентска база 

Възприемането на криптовалути отваря вратите към по-широк набор от потенциални клиенти, особено технологично насочените криптоентусиасти. Разплащателният метод позволява да се привлекат лица, които в голяма степен ценят поверителността, сигурността и удобството, предлагани от тях.

Намалени такси за транзакции

Традиционните методи като кредитни карти включват значителни такси за обработка, които намаляват маржовете на печалба. Разплащането с криптовалута често идват с по-ниски разходи, което потенциално спестява пари при всяка продажба.

Глобален обхват и незабавен резултат от транзакцията

Криптовалутите функционират в децентрализирана мрежа, което позволява осъществяването на международни транзакции без необходимост от посредници. По този начин се улесняват по-бързите трансгранични плащания, елиминирайки забавянията, свързани с традиционните банкови системи.

Сигурност и предотвратяване на измами

Разплащанията с криптовалута са криптирани и защитени, намалявайки риска от измамни връщания на плащания, с които собствениците на онлайн магазини често се сблъскват при плащания с кредитни карти.

Разграничаване на бранда от конкуренцията

Имплементирайки криптовалути като метод за разплащане, онлайн магазинът се откроява като технологичен и финансов иноватор на един вече претъпкан пазар, представяйки бизнеса като перспективен и далновиден. А това е безценно маркетингово предимство.

Рискове от имплементирането на криптовалута като разплащателен метод в онлайн магазин

Естествено, плюсовете са съпровождани и от определени препятствия, които възпират голяма степен от местните онлайн търговци да се решат на подобна ключова крачка.

Нестабилност на пазара

Една от най-значимите опасности при възприемането на криптовалути като разплащателен метод е присъщата нестабилност на цените. Стойността им се колебае драстично в рамките на кратък период от време, което потенциално води до загуби, ако не се конвертират своевременно в конвенционална валута.

Регулаторна несигурност

Регулациите за криптовалутите все още са в процес на разработка в редица страни по света. Правните и данъчните рамки може да се променят, което от своя страна да повлияе на начина, по който се обработват и репортват криптотранзакциите.

Липса на разбиране от страна на масовия потребител

Не всички клиенти са запознати с криптовалутите и как да ги използват за онлайн покупки. Подобна неяснота е способна да възпре потенциалните купувачи от покупки в съответния уебсайт.

Притеснения за сигурността

Докато транзакциите с криптовалута сами по себе си са сигурни, онлайн магазините, които имплементират криптовалута, трябва да бъдат особено предпазливи относно потенциални опити за хакване и да защитят своите системи за обработка на плащания.

Счетоводна сложност 

Интегрирането на криптовалути в платежната система на онлайн магазин може да създаде усложнения в счетоводен план, особено когато се работи с колебания на обменните курсове и данъчни последици.

Сподели: