Laptop

Корея е в готовност за тестове на дигиталния вон

Централната банка на Южна Корея обяви, че е в готовност за провеждане на реални тестове за прототипа си на дигитален вон. Не се посочва обаче кога ще бъде пуснат същинския токен. 10 търговски банки в страната са заявили намеренията си да участват в следващата фаза от пилотния проект за CBDC.

От края на миналата година централната банка провежда закрити тестове с компании от частния сектор, включително и филиали на Kakao. В следващата част от проекта банката ще се фокусира върху издаване и плащания в реална финансова среда.

Централната банка ще тества дали прототипа на дигиталния корейски вон (KRW) е съвместим с ИТ платформите на различните банки. Ще се проверява и взаимосвързаността. След това ще се премине към финалния етап тестове със задълбочен анализа, който ще бъде споделен и с чуждестранни организации, като централни банки и финансови институции.

Заявява се обаче внимателен подход по отношение на издаването на дигиталния токен. Дори всички тестове да минат безпроблемно, въвеждането в експлоатация на валутата ще отнеме много време.

Сподели: